Каква е приблизителната оценка на разходите за изкопни работи с минибагер?

янчов-инженеринг-изкопни-работи
инженеринг извозване на строителни отпадъци 001
Изкопни работи

Минибагерите са рентабилни машини за по-малки задачи. Те позволяват да се изкопае малък участък земя, без да се налага да се наема голяма фирма или екип от работници. С подходящия минибагер собствениците на жилища могат да възстановят дворовете си след озеленяване или инсталиране на нова алея, както и да направят това на част от цената на наемането на обикновени изпълнители. Цената, която плащате за закупуването и експлоатацията на багер, може да не е нещо, за което мислите постоянно. Тя обаче е нещо, което трябва да се обмисли предварително и когато е възможно, да се намали. Ако имате предвид какъвто и да е вид строителство, трябва предварително да знаете каква е приблизителната цена за изкопни работи, защото някои изпълнители взимат повече от други.

Как да определим разходите за изкопни работи с мини багер

Първата стъпка при определянето на разходите за изкопни работи с мини багер е да изчислите площта, която ще изкопавате. След това трябва да вземете предвид вида на почвата, с която ще работите, за да можете да изчислите разходите за различните видове багери. И накрая, трябва да определите дължината и ширината на проекта и да ги съберете, за да получите общото количество земя, което трябва да изкопаете. Например, ако планирате да разширите терасата си и тя е с размери 8 на 8 фута, тогава трябва да изкопаете 8 на 8 фута плюс 8 фута за ширината на терасата. Това е общият размер на земята, която трябва да се изкопае, а общата цена на изкопаването ще зависи от размера на багера, който ще използвате.

на сгради
Изкопни работи

Определете общата стойност на изкопаването

Следващата стъпка е да определите разходите за изкопаване. Колко ще се копае в земята зависи от няколко фактора, като например вида на почвата, дълбочината и размера на багера, който ще използвате. Разходите за изкопни работи се изчисляват на кубичен метър изкопана почва.

Открийте колко можете да спестите от изкопни работи с мини багер

Разходите за изкопаване на двора или на малка част от двора ви варират в зависимост от размера на багера, който ще използвате. Важно е да се отбележи, че колкото по-малка е машината, толкова по-висока е цената на кубичен метър. Следващите изчисления се основават на разходите за изкопни работи за минибагер с вместимост на кофата 2 куб. м. С минибагер можете да извършвате малки проекти, като например малка алея, с лекота. Можете също така да спестите пари, като предварително изкопаете площта, където ще полагате асфалт или бетон. Можете също така да изкопаете малък изкоп за електропроводи, водопроводи или газопроводи. Това ще ви помогне да спестите от разходите за изкопни работи.

Обобщение

Разходите за изкопаване на двора зависят от размера на площта и вида на машината, използвана за изкопаването. Един от начините да оцените цената на изкопаването е да намерите цената на подобен проект наблизо, включително цената на багера, на човека, който го управлява, разходите за гориво и евентуалните лицензионни такси. Колкото повече информация имате, толкова по-малко ще гадаете. Можете да изчислите цената на изкопните работи с минибагер, като измерите площта, която трябва да се изкопае, изчислите цената на багера и извадите цената на лицето, което го прави. Можете също така да разберете колко можете да спестите от изкопаването на двора, като използвате мини багер.

Facebook Comments

Related Post