Почистване, изкъртване и извозване на строителни материали

В някои случаи декоративният ефект от собственоръчно положени бои или тапети се съпровожда от някои дразнещи дефекти. Удовлетворението ни от постигнатия успех, понякога се помрачава от поредица въпроси, с които търсим причини за технически допуснати грешки. Често въпросът кого да намерим за добре свършената работа е най-правилният и тогава кърти Continue Reading

Индустрията си има нов начин за отопление – инфрачервени системи

Ползите от избора на инфрачервени уреди и системи. Какво ще спечелим, ако се доверим на инфрачервеното отопление? Инфрачервеното отопление е един от най-старите методи за пренос на топлина и енергия. Чрез използването на най-силния източник на инфрачервени лъчи – Слънцето, хората, още от древни времена са намирали методи за своето Continue Reading